Sprawdź ważność swojej opłaty drogowej

W tym miejscu można sprawdzić ważność produktu poboru opłat drogowych, wprowadzając numer tablicy rejestracyjnej. Uwaga: jeśli winieta została wcześniej zakupiona u innego dostawcy, sprawdzenie przyniesie wynik tylko wtedy, gdy podczas procesu zamawiania użytkownik wyraził zgodę na opcję "do publicznego wglądu".

Nie wiesz, jakich produktów związanych z opłatami drogowymi potrzebujesz podczas podróży do Szwajcarii lub przez Szwajcarię?

Już teraz zaplanuj swoją trasę z kalkulatorem trasy